بارکد اسکنر SYMCODEمدلMJ 6708D 2D

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 %

بارکد اسکنر SYMCODE مدل MJ 6708

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 500 اسکن بر ثانیه - استاندارد صنعتی : IP 41 - ظرفیت باطری : رابط USB فاقد باطری - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : %15 - میزان حافظه : ندارد - مدت زمان گارانتی : گارانتی 3 ساله بردار هوشمند

بارکد خوان بیسیم دو بعدی برند Honeywell مدل Voyager 1452G

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر 2D Imager - قابلیت خواندن : یک بعدی و دو بعدی - نوع ارتباط : بلوتوث 2 Bluetooth v2.1 Class فرکانس کاری 2.4 تا 2.5 GHz شعاع 10 متر - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.5 متر - استاندارد صنعتی : IP 42 - ظرفیت باطری : 2400 میلی آمپر ساعت - 4.5 ساعت زمان شارژ -مدت زمان استفاده مداوم 14 ساعت - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 % - نوع سیستم رابط : وایرلس بلوتوث - میزان حافظه : دارد . 10.000 عدد بارکد - زاویه اسکن : افقی 37.8 درجه و عمودی 28.9 درجه - مدت زمان گارانتی : گارانتی 3 ساله بردار هوشمند

Urovo R70

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - قابلیت خواندن : یک بعدی و دو بعدی - نوع ارتباط : بلوتوث 2 Bluetooth v2.1 Class فرکانس کاری 2.4 تا 2.5 GHz شعاع 10 متر - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.5 متر - استاندارد صنعتی : IP 54 - ظرفیت باطری : 2400 میلی آمپر ساعت - 4.5 ساعت زمان شارژ -مدت زمان استفاده مداوم 14 ساعت - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : %15 - نوع سیستم رابط : وایرلس بلوتوث - میزان حافظه : دارد . 10.000 عدد بارکد - Scan Pattern : Area image (1280 x 960) pixel array - مدت زمان گارانتی : گاانتی 2 ساله بردار هوشمند

بارکد خوان ثابت رومیزی چند پرتو مدل Honeywell Solaris 7980G

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر چند پرتو - قابلیت خواندن : یا (مدل 1D) یا (مدل 1D ,2D باهم) - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.5 متر - استاندارد صنعتی : IP 5X - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 25 % - نوع سیستم رابط : USB.RS232.IBM - میزان حافظه : ندارد - زاویه اسکن : افقی 42 درجه و عمودی 34 درجه - Scan Pattern : Area image (1280 x 960) pixel array - مدت زمان گارانتی : گارانتی 3 ساله بردار هوشمند - نوع شیشه : شیشه ضد خش - سایر قابلیت ها : قابلیت OCR پاسپورت (خواندن پاسپورت ) - قابلیت عکس گرفتن از اسناد

بارکد اسکنر دستی DataLogic مدل QD2500

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - قابلیت خواندن : یک بعدی و دو بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.5 متر - استاندارد صنعتی : IP 5X - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 %

بارکد اسکنر دستی DataLogic مدل QD2200

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - قابلیت خواندن : تک بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.5 متر - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 %

بارکدخوان انگشتی UROVO SR5600

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - قابلیت خواندن : دو بعدی-QR - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 % - نوع سیستم رابط : وایرلس بلوتوث - نوع شیشه : شیشه ضد خش

پرایس چکر مدل BHM 1100

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - قابلیت خواندن : یک بعدی و دو بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 % - مدت زمان گارانتی : گاانتی 2 ساله بردار هوشمند

بارکد اسکنر جیبی مدل X7 MINI

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر 2D Imager - قابلیت خواندن : یک بعدی و دو بعدی - نوع ارتباط : USB , Wire Less - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : %15 - نوع سیستم رابط : وایرلس بلوتوث - مدت زمان گارانتی : گارانتی 3 ساله بردار هوشمند

بارکد اسکنر جیبی مدل X5 MINI

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر 2D Imager - قابلیت خواندن : یک بعدی و دو بعدی - نوع ارتباط : USB , Wire Less - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : %15 - نوع سیستم رابط : وایرلس بلوتوث - مدت زمان گارانتی : گارانتی 3 ساله بردار هوشمند

بارکد اسکنر دستی Honeywell مدل 1470g

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - قابلیت خواندن : یک بعدی و دو بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.8 متر - استاندارد صنعتی : IP 40 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 % - میزان حافظه : دارد - مدت زمان گارانتی : گارانتی 5 ساله بردار هوشمند - نوع شیشه : شیشه ضد خش

بارکد اسکنر بیسیم Honeywell مدل 1472g

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - قابلیت خواندن : یک بعدی و دو بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.8 متر - استاندارد صنعتی : IP 42 - ظرفیت باطری : 2400 میلی آمپر ساعت - 4.5 ساعت زمان شارژ -مدت زمان استفاده مداوم 14 ساعت - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 % - نوع سیستم رابط : وایرلس بلوتوث - مدت زمان گارانتی : گارانتی 5 ساله بردار هوشمند

بارکد خوان دستی دو بعدی برند Honeywell مدل Voyager 1450 G 1D/2D

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - قابلیت خواندن : یا (مدل 1D) یا (مدل 1D ,2D باهم) - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.5 متر - استاندارد صنعتی : IP 40 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 % - نوع سیستم رابط : USB.RS232.IBM - میزان حافظه : ندارد - زاویه اسکن : افقی 30 درجه - Scan Pattern : Area Image (640 x 480 )pixel array

بارکد اسکنر داخل میز برند Honeywell مدل incounter STRATOS 2400

مشخصات فنی تکنولوژی : لیزری 5 وجهی - قابلیت خواندن : تک بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 5400 اسکن بر ثانیه - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 % - نوع سیستم رابط : (USB , RS232 , IBM46xx ( RS485 - مدت زمان گارانتی : گاانتی 2 ساله بردار هوشمند - نوع شیشه : شیشه ضد خش

بارکد اسکنر برند Honeywell مدل HH360 Linear-Imaging Scanner

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 300 scan/s - استاندارد صنعتی : IP 40 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 20 % - نوع سیستم رابط : (USB , RS232 , IBM46xx ( RS485 - مدت زمان گارانتی : گارانتی 1 ساله بردار هوشمند

Honeywell Voyager 1250 بارکد خوان دستی

مشخصات فنی تکنولوژی : لیزر Single-Line Laser Scanner - قابلیت خواندن : تک بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.5 متر - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 % - نوع سیستم رابط : USB.RS232.IBM - میزان حافظه : ندارد - زاویه اسکن : افقی 30 درجه - مدت زمان گارانتی : گارانتی 5 ساله بردار هوشمند

بارکدخوان دستی برند Honeywell مدل Hyperion 1300 G 1D

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - قابلیت خواندن : تک بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 270 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.5 متر - استاندارد صنعتی : IP 41 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 20 % - نوع سیستم رابط : USB.RS232.IBM - میزان حافظه : ندارد - زاویه اسکن : افقی 30 درجه - Scan Pattern : Single line - مدت زمان گارانتی : گارانتی 5 ساله بردار هوشمند

بارکدخوان بیسیم برند Honeywell مدل Voyager 1202

مشخصات فنی تکنولوژی : لیزر Single-Line Laser Scanner - قابلیت خواندن : تک بعدی - نوع ارتباط : بلوتوث 2 Bluetooth v2.1 Class فرکانس کاری 2.4 تا 2.5 GHz شعاع 10 متر - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.5 متر - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 % - نوع سیستم رابط : وایرلس بلوتوث - میزان حافظه : دارد - زاویه اسکن : افقی 30 درجه - مدت زمان گارانتی : گاانتی 2 ساله بردار هوشمند

بارکد اسکنر کیوسکی ثابت برند Honeywell مدل 3310 جهت مصارف کیوسک و خط تولید

مشخصات فنی تکنولوژی : ایمیجر - قابلیت خواندن : یک بعدی و دو بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 40.000 اسکن بر ثانیه - مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع : 1.5 متر - استاندارد صنعتی : IP 53 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 20 % - نوع سیستم رابط : USB, RS232, and Keyboard Wedge - زاویه اسکن : افقی 42.4 و عمودی 33 درجه

بارکد خوان 6 وجهی برند Honeywell مدل STRATOS 2700

مشخصات فنی تکنولوژی : هیبرید لیزر و ایمیجر-6 وجهی - قابلیت خواندن : یک بعدی و دو بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 21,500 اسکن بر ثانیه - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 25 % - نوع سیستم رابط : (USB , RS232 , IBM46xx ( RS485 - مدت زمان گارانتی : گاانتی 2 ساله بردار هوشمند - نوع شیشه : شیشه ضد خش

بارکدخوان رومیزی برند Honeywell مدل Orbit 7120

مشخصات فنی تکنولوژی : لیزر Single-Line Laser Scanner - قابلیت خواندن : تک بعدی - نوع ارتباط : کابل USB - سرعت اسکن : 1120 اسکن بر ثانیه - استاندارد صنعتی : IP 42 - قابلیت خواندن کمترین کنتراست : 35 % - نوع سیستم رابط : USB . RS232 - مدت زمان گارانتی : گارانتی 3 ساله بردار هوشمند