تماس با ما
شماره تماس ویژه:021-45623000
شماره همراه:09123542239
 --------------------------------------------
ایمیل: info@bhm.co.ir
آدرس: تهران - پاسداران - خیابان گل نبی - خیابان ناطق نوری(زمرد) - کوچه همایون - پلاک 5 

کد پستی: 1947743953

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایندگی یوروو       نمایندگی Urovo        نمایندگی urovo     نمایندگی PDA یوروو         نمایندگی هندهلد یوروو       نمایندگی هندهلد Urovo        بردار هوشمند ماشین