نظرسنجی واحد پشتیبانی ( نصب و راه اندازی )

 با تشکر از انتخاب شما 

لطفا با پر کردن فرم زیر ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید

 

1- سهولت دسترسی و برقراری ارتباط با واحد خدمات پس از فروش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

2- مناسب بودن نحوه برخورد کارکنان واحد خدمات پس از فروش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

3-مناسب بودن سرعت عمل پرسنل و پاسخگویی کارشناسان پشتیبانی

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

4-مناسب بودن فاصله زمانی درخواست پشتیبانی تا زمان ارائه خدمات

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

5-مناسب بودن توانمندی ، تسلط و دانش واحد پشتیبانی فنی

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

6-میزان رضایتمندی کلی از زمان و نحوه پشتیبانی ، نصب و راه اندازی

عالی
خوب
متوسط
ضعیف