نظرسنجی واحد تعمیرات دستگاه ها

 با تشکر از انتخاب شما 

لطفا با پر کردن فرم زیر ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید

 

1- مناسب بودن نحوه برخورد کارکنان واحد خدمات پس از فروش

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

2- مناسب بودن سرعت عمل پرسنل و پاسخگویی در هنگام پذیرش و تحویل دستگاه

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

3-مناسب بودن فاصله زمانی درخواست خدمات تا ارائه خدمات

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

4-میزان رضایتمندی از تعمیرات دستگاه ها و قطعات استفاده شده

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

5-میزان رضایتمندی از زمان و نحوه ارسال دستکاه های تعمیری

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

6-انطباق کلی خدمات با انتظارات شما

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

7-میزان پیگیری واحد خدمات در سرانجام رساندن خدمت به شما

عالی
خوب
متوسط
ضعیف