کنتورخوانی

یکی از سیستم هایی که مورد نیاز شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز می باشد سیستم مکانیزه کنتور خوانی است.

 وجود سیستم های کاغذی، زمان بر بودن دوره های کنتورخوانی، نبودن نظارت کافی بر عملکرد کنتورخوان ها، عدم دقت در اطلاعات جمع آوری شده و لزوم ورود دستی این اطلاعات به نرم افزار مرکزی امور مشترکین به عنوان معضلات و مشکلاتی است که شرکتهای مذکور با آن مواجه هستند.

بارکد به عنوان ساده ترین و موثرترین تکنولوژی است که در این خصوص به کار گرفته می شود. در این روش ابتدا شماره پرونده و اطلاعات مشترکین به صورت بارکدی روی لیبلهای مخصوص (Metal Label) یا کارت PVC چاپ شده و در محل مشترکین الصاق می شود. کنتورخوان توسط دستگاه جمع آوری اطلاعات (Data Collection)، بارکد موجود را اسکن نموده و میزان مصرف فعلی را وارد دستگاه می کند.

این امکان وجود خواهد داشت تا میزان مصرف عرف برای نرم افزار تعریف شود تا در صورت اشتباه وارد کردن مصرف فعلی توسط قاری، نرم افزار پیغام خطا داده و از این عمل جلوگیری کند. همچنین با اسکن کردن بارکد محل تاریخ و زمان حضور کنتور خوان نیز ثبت خواهد شد و بدین وسیله کنترل لازم بر عملکرد و توقف بین مراحل متوالی کنتورخوانی ثبت خواهد شد. به علاوه آنکه با این سیستم قاری ملزم خواهد شد تا برای اسکن بارکد مراجعه حضوری در محل داشته باشد و بدین ترتیب از ثبت اطلاعات بدون مراجعه به محل جلوگیری می شود.

 در نهایت دستگاه به محل امور مشترکین منتقل و اطلاعات توسط پایه تخلیه اطلاعات به نرم افزار مرکزی موجود تخلیه خواهد شد. بدیهی است با توجه به عدم دخالت عامل انسانی در این پروسه علاوه بر بالا بردن دقت، سرعت کار نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه دوره های کنتورخوانی کوتاه تر خواهد شد.