پخش گرم

پخش هایی که نیاز به فروش مستقیم و در لحظه دارند، به ثبت مالی و ریالی در حین ویزیت حتما نیازمند هستند. در این نحوه ویزیت همزمان با صدور فاکتور، ویزیتور توانایی ثبت دریافتی مربوط به آن فاکتور یا فاکتورهای قبلی را دارد و همچنین می تواند در همان لحظه با استفاده از چاپگرهای کمری سند مربوط به آن فاکتور را نیز برای مشتری چاپ کند. در فروش گرم ویزیت ثبت فاکتور و دریافت مالی همزمان اتفاق می افتد و این شیوه فروش مناسب پخش های نظیر لبنیات، مواد غذایی  و کالاهای اساسی، آب معدنی، نوشیدنی، نان، تخم و مرغ و ... هستند.
سخت افزارهای موبیلتی و مبتنی بر بارکد شرکت سخت افزاری بردار هوشمند ماشین بعنوان یک مکمل در کنار نرم افزارهای موجود، فرآیند پخش گرم را مکانیزه می کند. در این سیستم اطلاعات از طریق یک نرم افزار واسط به دستگاه بارکد خوان قابل حمل (دستگاه پرتابل یا هندهلد) انتقال می یابد و همزمان صدور فاکتور توسط فیش پرینترهای کمری جهت ارائه به مشتری چاپ و صادر می شود.

امروزه سیستم مدیریت پخش گرم مبتنی بر فن آوری بارکد کلیه نیازهای مربوط به شرکت های توزیع و پخش را مدیریت می کند.