پست

سیستم مدیریت مبتنی بر بارکد این امکان را فراهم می سازد تا مجموعه های پستی، تی پاکس ...  بتوانند کلیه امور مربوط به امضای دیجیتال، ردیابی مرسوله (تاریخچه ارسال، ورود و خروج کالا)، ارائه کوتاهترین مسیر از Gps دستگاه هندهلد، ارائه رسید به مشتری و ... را به بهترین و موثرترین روش در حداقل زمان ممکن و با صحت اطلاعات به صورت مکانیزه و با استفاده از بارکدخوان های پرتابل(موبایل کامپیوتر PDA) و پرینتر های کمری (جهت صدور رسید به مشتری) و لیبل پرینترهای سیار ( جهت ارائه لیبل و کد کالا ) را مدیریت کند.
سخت افزارهای موبیلتی و مبتنی بر بارکد شرکت سخت افزاری بردار هوشمند ماشین بعنوان یک مکمل در کنار نرم افزارهای موجود، فرآیندهای مربوط به پست را مکانیزه می کند. در این سیستم اطلاعات از طریق یک نرم افزار واسط به دستگاه بارکد خوان قابل حمل (دستگاه پرتابل یا هندهلد) و فیش پرینتر های کمری و لیبل پرینتر های سیار انتقال می یابد.