تعمیر و نگهداری

سیستم مدیریت مبتنی بر بارکد در قسمت تعمیرات و نگهداری این امکان را فراهم می سازد تا مجموعه ها بتوانند کلیه امور مربوط به بازرسی دوره ای دستگاه ها، برنامه چک لیست دوره ا ی دستگاه ها،  گشت و بازرسی شبانه با دستگاه های RFID، صحت گشت زنی افراد از طریق بارکد یا RFID در محیط کاری، امکان گزارش گیری از تردد اپراتور و تخلفن آنها، امکان گزارش گیری از تعمیرات دوره ای دستگاه ها و ... را به بهترین و موثرترین روش در حداقل زمان ممکن و با صحت اطلاعات به صورت مکانیزه و با استفاده از بارکدخوان های پرتابل(موبایل کامپیوتر PDA) و تبلت های صنعتی را مدیریت کند.
سخت افزارهای موبیلتی و مبتنی بر بارکد شرکت سخت افزاری بردار هوشمند ماشین بعنوان یک مکمل در کنار نرم افزارهای موجود، فرآیندهای مربوط به مربوط به تعمیرات و نگهداری را مکانیزه می کند.

در این سیستم اطلاعات از طریق یک نرم افزار واسط به دستگاه بارکد خوان قابل حمل (دستگاه پرتابل یا هندهلد) یا تبلت های صنعتی انتقال می یابد.