بهداشت و درمان (Healthcar)

سیستم مدیریت درمان مبتنی بر بارکد یا RFID این امکان را فراهم می سازد تا بیمارستان ها یا سازمان های مربوطه بتوانند محصول یا بیمار را ردیابی و شناسایی کند.

RFID یا بارکد یک روند رو به رشد در صنعت مراقبت های بهداشتی است که نسبت به قبل با تاکید بیشتر بر روی ایمنی بیمار کار می کند. فناوری RFID می تواند با اطمینان کمک کند که هر بیمار به درستی درمان شده و بیماران در ازای پرداخت انجام شده خدمات دریافت کنند.

 RFID در زمینه پزشکی، ردیابی و نظارت بر بیماران است. سیستم های مبتنی بر  RFID یا بارکد این امکان را فراهم می سازد تا مجموعه ها بتوانند در زمینه مدیریت کارآمد، ردیابی بهتر دارایی ها ، کاهش دزدی ،خطاهای کمتر، و افزایش ارتباطات را به دلایل امنیتی و ... را به بهترین و موثرترین روش در حداقل زمان ممکن و با صحت اطلاعات به صورت مکانیزه و با استفاده از بارکدخوان های پرتابل(موبایل کامپیوتر PDA) مدیریت کنند.

 سخت افزارهای موبیلتی و مبتنی بر بارکد شرکت سخت افزاری بردار هوشمند ماشین بعنوان یک مکمل در کنار نرم افزارهای موجود، فرآیند ردیابی و شناسایی را مکانیزه می کند. در این سیستم اطلاعات از طریق یک نرم افزار واسط به دستگاه بارکد خوان قابل حمل (دستگاه پرتابل یا هندهلد) انتقال می یابد. 

دستگاه های لیبل زن یا لیبل پرینتردربیمارستانها ومراکزدرمانی برای ایجادمشخصه بیمارمورداستفاده قرارمیگیرد. برخی ازکارایی های این دستگاه اعم از ایجاددستبندبیمارکه مشخصات سن-نوع بیماری-تاریخ بستری-داروهای روزانه -نام پزشک معالج و... میباشد.

ازدیگرامکانات این دستگاه میتوان به ساماندهی واکسیناسیون کشوری اشاره کرد.به این صورت که هرفردمیتواندمشخصه ی کامل درمورد اطلاعات شخصی وهمچنین اطلاعات واکسن ازانواع واکسن های موجودداشته باشد.

 نمونه ارسالی یکی ازبیمارستان های کشورازمورداستفاده لیبل پرینترگینشا مدل 2406 :

تولیددستبندبیمار (مشخصه دارکردن اطلاعات بیمار)