حمل و نقل و لجستیک (Transportation & logistics)

سیستم حمل و نقل و لجستیک مبتنی بر بارکد این امکان را فراهم می سازد تا مجموعه کلیه امور مربوط بهبسته بندی کالا، ورود به انبار، مرتب سازی کالا، بارگذاری هوشمند، تحویل کالا، خدمات مشتری و ... را به بهترین و موثرترین روش در حداقل زمان ممکن و با صحت اطلاعات به صورت مکانیزه و با استفاده از بارکدخوان های پرتابل(موبایل کامپیوتر PDA) مدیریت کند.

سخت افزارهای موبیلتی و مبتنی بر بارکد شرکت سخت افزاری بردار هوشمند ماشین بعنوان یک مکمل در کنار نرم افزارهای موجود، فرآیند حمل و نقل و لجستیک  را مکانیزه می کند. در این سیستم اطلاعات از طریق یک نرم افزار واسط به دستگاه بارکد خوان قابل حمل (دستگاه پرتابل یا هندهلد) انتقال می یابد.

 

بسته بندی (Package Collection)

ورود به انبار (Warehouse entry

مرتب سازی (Sorting)

بارگذاری هوشمند (Intelligent loading)

تحویل (Delivery)

خدمات به مشتریان (Customer Service) و ...