تولید و ردیابی محصول

سیستم مدیریت تولید و ردیابی محصول مبتنی بر بارکد این امکان را فراهم می سازد تا مجموعه بتواند ردیابی محصول در خط تولید،تولید کالا ،تضمین کیفیت کالا ، دارایی و تسهیلات و غیره و ... را به بهترین و موثرترین روش در حداقل زمان ممکن و با صحت اطلاعات به صورت مکانیزه و با استفاده از بارکدخوان های پرتابل(موبایل کامپیوتر PDA) مدیریت کند.
سخت افزارهای موبیلتی و مبتنی بر بارکد شرکت سخت افزاری بردار هوشمند ماشین بعنوان یک مکمل در کنار نرم افزارهای موجود، فرآیند تولید را مکانیزه می کند. در این سیستم اطلاعات از طریق یک نرم افزار واسط به دستگاه بارکد خوان قابل حمل (دستگاه پرتابل یا هندهلد) انتقال می یابد.

امروزه سیستم مدیریت تولید و ردیابی محصول مبتنی بر فن آوری بارکد کلیه نیازهای مربوط به خط تولید را مرتفع می سازد.

 Production Line Tracking: ردیابی خط تولید

Production Management:  مدیریت تولید

Quality Assurance: کنترل کیفیت

Assets and Facility Management: مدیریت دارایی و تسهیلات