UA-182897196-1
خرده فروشی (Retail)

سیستم فروشگاهی مبتنی بر بارکد این امکان را فراهم می سازد تا مجموعه موجودی انبار، کنترل ورود و خروج محصولات، نقطه سفارش کالا، فروش و فاکتور فروش، رسید مشتری، ثبت سند،دریافت و پرداخت ها و ... را به بهترین و موثرترین روش در حداقل زمان ممکن و با صحت اطلاعات به صورت مکانیزه و با استفاده از بارکدخوان های پرتابل(موبایل کامپیوتر PDA) مدیریت کند.
سخت افزارهای موبیلتی و مبتنی بر بارکد شرکت سخت افزاری بردار هوشمند ماشین بعنوان یک مکمل در کنار نرم افزارهای موجود، فرآیند خرده فروشی را مکانیزه می کند. در این سیستم اطلاعات از طریق یک نرم افزار واسط به دستگاه بارکد خوان قابل حمل (دستگاه پرتابل یا هندهلد) انتقال می یابد.

امروزه سیستم مدیریت فروشگاهی مبتنی بر فن آوری بارکد کلیه نیازهای مربوط به فروشگاه ها را  در زمینه تدارکات فروشگاه، محل نگهداری قفسه ها، هماهنگی بین فروشگاه ها، راهنماهای خرید، مشتری مداری، برچسب قیمت کالاها و ... را مدیریت کند.

تدارکات فروشگاه: storel logicstics

محل نگهداری قفسه: on-shelf location

هماهنگی بین فروشگاهی: cross-store coordination

راهنمای خرید: shopping guides

مدیریت برچسب قیمت: price tag management

مدیریت مشتری: customer management