انبارداری (Warehousing)

سیستم انبار مبتنی بر بارکد این امکان را فراهم می سازد تا ثبت، جمع آوری و انتقال اطلاعات انبار به صورت مکانیزه و با استفاده از بارکدخوان های پرتابل(موبایل کامپیوتر PDA) صورت بپذیرد. در این سیستم انباردار در هنگام ورود محصولات تولید شده به انبار با استفاده از دستگاه بارکدخوان پرتابل، بارکدها و سریال الصاق شده بر روی محصولات(شناسنامه محصول الصاق شده در قسمت لیبلینگ و بسته بندی)را خوانش کرده و رسید انبار را در سیستم ثبت می کند. بدین ترتیب تعداد محصولات ورودی به انبار را به موجودی قبلی اضافه و موقعیت محصول (جانمایی) در انبار ثبت می گردد . در هنگام خروج محصول از انبار، حواله فروش (حواله خروج) ارسالی از واحد فروش بر روی دستگاه بارکدخوان پرتابل انتقال داده می شود. پس از آن انبار دار حواله را در دستگاه باز کرده و شروع به خوانش بارکد محصولات مورد نظر می نماید.در صورتی که بارکد محصولی خارج از حواله خوانش شود دستگاه آلارم می زند و هشدار می دهد تا چه از لحاظ تعدادی و چه از لحاظ تنوع، محصول اشتباه برای مشتری ارسال نشود .پس از خوانش بارکد محصولات، مشتری مورد نظر انتخاب و حواله خروج در سیستم ثبت می شود و از موجودی انبار کسر و برای مشتری ارسال می گردد . در بسیاری از مجموعه ها به دلیل زمان بر بودن و عدم وجود پرسنل کافی و حتی ترس از مغایرت ها،شاهد انبار گردانی در بازه های زمانی زیاد و حتی پس از انبار گردانی جمع آوری اطلاعات نا سالم و غیر قابل اطمینان می باشیم. اما امروزه در انبارهای مکانیزه شده انبار گردانی در بازه های زمانی کوتاه، استفاده از کمترین پرسنل جهت انبارگردانی، ثبت دقیق اطلاعات و موجودی انبار و نهایتا مغایرت گیری و داشتن اطلاعا ت قیق و قابل پردازش صورت می پذیرد . از مزایای این سیستم می توان به: انبار گردانی و مغایرت گیری با سرعت بیشتر و در بازه های زمانی نزدیکتر، کاهش بسیار زیاد هزینه های مجموعه به دلیل اشتباهات پرسنل(نیروی انسانی)، مشاهده موجودی انبار به صورت online ،گزارشگیری های متنوع مدیران از انبار، مشاهده کاردکس محصولات یا یک محصول خاص و... اشاره کرد.  

سخت افزارهای موبیلتی و مبتنی بر بارکد شرکت سخت افزاری بردار هوشمند ماشین بعنوان یک مکمل در کنار نرم افزارهای موجود، فرآیند انبارگردانی را مکانیزه می کند. در این سیستم اطلاعات از طریق یک نرم افزار واسط به دستگاه بارکد خوان قابل حمل (دستگاه پرتابل یا هندهلد) انتقال می یابد. این اطلاعات شامل ورود و خروج کالا، سامان دادن، انتقالات، چیدمان، پخش و توزیع، ارزیابی عملکرد کالا به بهترین و موثرترین روش در حداقل زمان ممکن و با صحت اطلاعات می باشد. امروزه سیستم مدیریت انبارداری مبتنی بر فن آوری بارکد کلیه نیازهای مربوط به سازمان ها را مرتفع می سازد.