موبایل صنعتی (هندهلد) و راه کارهای استفاده از آن در سازمان ها

موبایل صنعتی (هندهلد) و راه کارهای استفاده از آن در سازمان های مختلف به شرح زیر:

انبارداری (Warehousing): شامل ورود و خروج کالا ،سامان دادن،انتقالات،چیدمان، پخش و توزیع، ارزیابی عملکرد و غیره

اموال و دارائیهای ثابت (Finance): شامل بانکداری، خدمات بازرگانی و غیره

خرده فروشی (Retail): شامل تدارکات فروشگاه، محل نگهداری قفسه،هماهنگی بین فروشگاهی،راهنمای خرید، مدیریت برچسب قیمت،مدیریت مشتری و غیره

مدیریت حمل و نقل و لجستیک (Transportation & Logistics):شامل بسته بندی، ورود به انبار،مرتب سازی، بارگذاری هوشمند، تحویل،خدمات مشتری و غیره

تولید و ردیابی محصول (Manufaturing): شامل ردیابی خط تولید، مدیریت تولید،تضمین کیفیت، مدیریت دارایی و تسهیلات و غیره

خدمات دولتی(Government Servicr):شامل مدیریت پارکینگ، کنترل بلیط،بازرسی، اجرای قانون گشت و غیره

پخش گرم

بهداشت و درمان (Healthcare)

خدمات در محل (Field Service)

پست(Post)

کنتورخوانی

صدور قبوض

تعمیر و نگهداری

 لیبلینگ و بسته بندی محصول

کدینگ

مدیریت ناوگان(Fleet Management) و ..