هندهلد موبایل صنعتی (DOT R-800(UHF RF ID READER
UHF READER -RFID -DOT R-800

معرفی اجمالی محصول
هندهلد موبایل صنعتی (DOT R-800(UHF RF ID READER

 (RFID Reader  -DOT -800(UHF RFID READER

 • قابلیت ارسال اطلاعات تگ ها از طریق بلوتوث به سیستم عامل ها روی دستگاه GEN2WAVE   

 • کاملا صنعتی و قدرتمند

 • قابلیت اتصال اطلاعات از طریق USB، RS232، بلوتوث روی دستگاه GEN2WAVE 

 • استفاده از تگ خوان ها در گیت های ورودی و یا استفاده از دستگاه برای گرفتن موجودی انبار  

 • با گارانتی بردار هوشمند 

 • استاندارد صنعتی
  IP 68
 • دستگاه پرتاب اسکنر و RF ID Reader  
 • قابلیت ارسال اطلاعات تگ ها از طریق بلوتوث به سیستم عامل ها روی دستگاه GEN2WAVE   
 • قابلیت اتصال اطلاعات از طریق USB، RS232، بلوتوث روی دستگاه GEN2WAVE 
 • استفاده از تگ خوان ها در گیت های ورودی و یا استفاده از دستگاه برای گرفتن موجودی انبار  
 • با گارانتی بردار هوشمند