تماس با ما

شماره تلفن1: 02188178496

شماره تلفن2: 02188177321

شماره تلفن3: 02188177325

شماره تلفن4: 02188177308

شماره تلفن5: 02188177335

شماره تلفن6: 02188753872

ایمیل: info@bhm.co.ir

کد پستی: 15 59 81 39 16

آدرس: تهران، سهروردی شمالی، خیابان متحیری، پلاک ۶۰، واحد ۵

Tel/Fax: +9821 88177308 - +9821 88178496

Email: info@bhm.co.ir

Postal Code: 15 59 81 39 16

Address: Uint 5-No 60-Motehayeri Alley-North Sohrevardi-Tehran- Iran