تماس با ما
شماره تلفن1: 02145623000

شماره تلفن2: 02188763750

شماره تلفن3: 02188756072

شماره تلفن4: 02186031041

 

--------------------------------------------

تماس با مدیر واحد فنی 

02145623500

--------------------------------------------

تماس با مدیر واحد فروش

02145623100

--------------------------------------------

تماس با مدیر واحد مالی

02145623600

-------------------------------------------

ایمیل: info@bhm.co.ir

کد پستی: 1553933811

آدرس: تهران، سهروردی شمالی، خیابان سرمد،پلاک4 طبقه همکف

Tel/Fax: +9821 88756072 - +9821 88763750

Email: info@bhm.co.ir

Address:Unit 1, No 4, Sarmad Avenue, Nort Sohrevardi Avenue, Tehran, Iran

Postal Code: 1553933811

Address: