دیتا کالکتور دوبعدی Heroje مدل T5 با امکاناتی متفاوت رد کردن