آدرس : تهران ، سهروردی شمالی ، خیابان متحیری ، پلاک ۶۰ ، واحد ۵

ایمیل : Contact@Bordarhoshmand.com

تلفن :۸۸۱۷۸۴۹۶-۸۸۱۷۷۳۲۱-۸۸۱۷۷۳۰۸

کد پستی:۱۵۵۹۸۱۳۹۱۶